Layer 1
Uwaga! Preparaty Firmy 'Joalis' to suplementy diety. Nie są one lekami i nie zastępują środków zaordynowanych przez lekarza. Zastosowanie terapii oczyszczania organizmu metodą dra Jonasza nie ma wpływu na dotychczasowy sposób leczenia Cię przez Twojego lekarza prowadzącego. Nie można samowolnie zmieniać ani nawet korygować tego leczenia - może to zrobić jedynie Twój lekarz. Często kontroluj się u swojego lekarza.
Uwaga! Preparaty Firmy 'Joalis' to suplementy diety. Nie są one lekami i nie zastępują środków zaordynowanych przez lekarza. Zastosowanie terapii oczyszczania organizmu metodą dra Jonasza nie ma wpływu na dotychczasowy sposób leczenia Cię przez Twojego lekarza prowadzącego. Nie można samowolnie zmieniać ani nawet korygować tego leczenia - może to zrobić jedynie Twój lekarz. Często kontroluj się u swojego lekarza.

KARTA ZGŁOSZENIOWA - LETNIA SZKOŁA 2019>  

26/10/2018

SZKOŁA LETNIA
10.06.2019 - 14.06.2019
Hotel Mercure Posejdon Gdańsk, ul. Kapliczna 30.
ZGŁOSZENIE
należy wypełnić jedno zgłoszenie na jednego uczestnika.
Dane uczestnika:
Imię, nazwisko: ……………………………………………….………………………………..................
Tytuł na certyfikacie:………………………………………….…………………………………………….
Telefon: …………………………………..… e-mail: ………..……………………………….…………...
Dane do FAKTURY:
Nazwa / firma: ………….………………………………….….…………………..………..……………..
Ulica: …………………………………….…………………….…………………..……………………….
Kod pocztowy: ………………………..………… Miasto: ……………………..………………………..
NIP: …………………………………………………………..……………………...……………………..
Opłata za pobyt
Prosimy o czytelne zaznaczenie okienka przy numerze wybranej opcji:
l.p. Opcje wyboru: Płatność do 10.01.2019 Płatność po 10.01.2019
? 1.
Pełny pobyt jednej osoby w pokoju
JEDNOOSOBOWYM*
2.730,00 PLN 2.890,00 PLN
? 2.
Pełny pobyt jednej osoby w pokoju
DWUOSOBOWYM*
1.890,00 PLN 2.090,00 PLN
? 3.
Opłata za uczestnictwo +
wyżywienie, BEZ NOCLEGU**
1.660,00 PLN 1.760,00 PLN
*Opcja nr 1 i 2 – pobyt pełny: obejmuje uczestnictwo w konferencji, zakwaterowanie (4 noclegi) włącznie ze śniadaniem,
oraz wyżywienie cztery obiady i cztery kolacje (w tym jedna uroczysta kolacja). Pobyt rozpoczyna się w poniedziałek
10.06.2019 oraz kończy obiadem w piątek 14.06.2019.
**Opcja nr 3 – opłata za uczestnictwo (dotyczy tych uczestników, którzy na wykłady będą dochodzić / dojeżdżać,
lub wybiorą zakwaterowanie w innym hotelu lub pensjonacie) + wyżywienie cztery obiady i cztery kolacje (w tym jedna
kolacja uroczysta). Szkolenie rozpoczyna się w poniedziałek 10.06.2019, a kończy obiadem w piątek 14.06.2019.
Współlokatorzy
W przypadku pokoju dwuosobowego prosimy o podanie nazwiska współlokatora, w przeciwnym
wypadku zostanie on przydzielony losowo.
………………………………………………………………………………………………….
Szkoła Letnia 2019
P C P Z D A N M E D
u l . J a ś k o w a D o l i n a 8 / 1 , 8 0 - 2 5 2 G d a ń s k
T e l . ( 5 8 ) 3 4 4 - 9 6 - 7 1 , ( 5 8 ) 3 4 4 - 9 6 - 7 0 ; F a k s : ( 5 8 ) 3 4 1 - 9 5 - 1 6
Strona 2
Wyżywienie w hotelu
Prosimy o wybranie wersji wyżywienia:
? 1. dieta mięsna
? 2. dieta wegetariańska
Śniadania, obiady i kolacje w hotelu są podawane w formie szwedzkiego stołu. Natomiast podczas
uroczystej kolacji dania będą serwowane do stolika. Posiłki, w miarę możliwości hotelu, będą
przygotowane na składnikach bezglutenowych oraz bez laktozy.
Szczegółowy harmonogram zostanie przesłany do uczestników przed terminem spotkania.
Zgłoszenia
Wypełniony formularz należy przesłać pocztą lub e-mailem do PCPZ DANMED
? adres korespondencyjny: PCPZ DANMED ul. Jaśkowa Dolina 8/1, 80- 252 Gdańsk
? e-mail: agnieszka.mikulska@danmed.pl
Dane do przelewu
57 1140 2017 0000 4102 0641 0791
W tytule przelewu proszę wpisać: „Szkoła letnia 2019” oraz imię i nazwisko uczestnika.
Wpłaty oraz wypełniony formularz prosimy kierować najpóźniej do dnia 16.04.2019r.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa przysługuje zwrot kosztów w wysokości 20%.
Ilość uczestników szkoły letniej jest ograniczona miejscami hotelowymi do 50 osób. Pierwszeństwo będą
miały osoby, które prześlą wypełniony formularz oraz dokonają wpłaty.
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Pod numerem telefonu (58) 344-96-71 lub e-mail: agnieszka.mikulska@danmed.pl
Serdecznie zapraszam
Agnieszka Mikulska
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pomorskie Centrum Promocji Zdrowia Danmed Zuzana Raźniewska
z siedzibą pod adresem: ul. Jaśkowa Dolina 8/1, 80-252 Gdańsk. Dane będą przetwarzane w celu realizacji zgłoszenia oraz
w celu przesyłania informacji o szkoleniach oraz celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora. Dane będą przetwarzane do czasu zaprzestania realizowania tych celów i obowiązków z nimi związanych. Przysługuje
Panu/Pani prawo do żądania dostępu do podanych danych, jak również do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
Przysługuje Pani/Panu prawa do żądania usunięcia danych, o ile ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez
Panią/Panią lub istnieje inna podstawa ich usunięcia. Może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych, zachęcamy do kontaktu z powołanym przez Administratora
Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: rodo.iod@danmed.pl.
? zapoznałam/em się z powyższym obowiązkiem informacyjnym.
? wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PCPZ Danmed Zuzana Raźniewska
z siedzibą pod adresem: ul. Jaśkowa Dolina 8/1, 80-252 Gdańsk w celu realizacji zgłoszenia oraz w celu
przesyłania informacji o szkoleniach
…...…………..……………..…….
Data i podpisPOMORSKIE CENTRUM PROMOCJI ZDROWIA DANMED ul. Jaśkowa Dolina 8/1, 80-252 Gdańsk PCPZ DANMED WYŁACZNY DYSTRYBUTOR PREPARATÓW
KONTAKT TELEFONICZNYtel. 58 344-96-71 | fax. 58 341-96-16 COPYRIGHT © DANMED. ALL RIGHTS RESERVED. DESIGNED BY COM.UP