Layer 1
Uwaga! Preparaty Firmy 'Joalis' to suplementy diety. Nie są one lekami i nie zastępują środków zaordynowanych przez lekarza. Zastosowanie terapii oczyszczania organizmu metodą dra Jonasza nie ma wpływu na dotychczasowy sposób leczenia Cię przez Twojego lekarza prowadzącego. Nie można samowolnie zmieniać ani nawet korygować tego leczenia - może to zrobić jedynie Twój lekarz. Często kontroluj się u swojego lekarza.
Uwaga! Preparaty Firmy 'Joalis' to suplementy diety. Nie są one lekami i nie zastępują środków zaordynowanych przez lekarza. Zastosowanie terapii oczyszczania organizmu metodą dra Jonasza nie ma wpływu na dotychczasowy sposób leczenia Cię przez Twojego lekarza prowadzącego. Nie można samowolnie zmieniać ani nawet korygować tego leczenia - może to zrobić jedynie Twój lekarz. Często kontroluj się u swojego lekarza.

Regulamin przed 25.XII.2014


REGULAMIN Sklepu Internetowego Pomorskiego Centrum Promocji Zdrowia DANMED

Sprzedaż internetowa suplementów diety na stronie www.danmed.pl jest prowadzona przez:
Pomorskie Centrum Promocji Zdrowia
DANMED
ul. Jaśkowa Dolina 8/1
80-252 Gdaosk
tel. 58 344-96-71
fax. 58 341-95-16
Nr konta: 49 1140 2017 0000 4802 0320 0862
NIP: 957-054-67-17
Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej nr 114818
REGON: 192968600

1. INFORMACJE OGÓLNE

Sprzedaż produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zwanego dalej „Sklepem” odbywa się w ramach działalności gospodarczej prowadzonej pod nazwą Pomorskie Centrum Promocji Zdrowia „DANMED” w Gdańsku (80 – 252) przy ul. Jaśkowa Dolina 8/1, NIP 957 – 054 – 67 – 17, REGON 192968600.   
Sklep prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej  HYPERLINK "http://www.danmed.pl" www.danmed.pl.
Każdy klient, rejestrując się jako użytkownik Sklepu i dokonując zamówienia towaru akceptuje warunki korzystania ze Sklepu oraz zasady ochrony Danych Osobowych zawarte w niniejszym Regulaminie.

 

 

2. OFERTA

Za pośrednictwem Sklepu odbywa się sprzedaż suplementów diety dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Aktualna oferta dostępnych produktów dostępna jest na stronie internetowej Sklepu   HYPERLINK "http://www.danmed.pl" www.danmed.pl, a ceny poszczególnych towarów zawierają podatek VAT i podane są w polskich złotych.  
Sklep zastrzega, że niektóre produkty, pomimo, że występują na stronie  HYPERLINK "http://www.danmed.pl" www.danmed.pl, mogą być chwilowo niedostępne z uwagi na brak ich dostępności u producenta. O takiej sytuacji klient zostanie powiadomiony drogą elektroniczną niezwłocznie po złożeniu zapytania o dostępność produktu lub złożeniu zamówienia.
Ceny produktów podane na stronie  HYPERLINK "http://www.danmed.pl" www.danmed.pl obowiązują w chwili złożenia zamówienia. Nie zawierają one kosztów dostawy towaru do Zamawiającego.
Zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu nakłada na Kupującego obowiązek zapłaty ceny oraz kosztów dostawy towaru, o czym Kupujący będzie dodatkowo informowany przed złożeniem zamówienia na produkty.
Sklep zastrzega sobie możliwość dokonania w każdym czasie zmiany treści oferty, w szczególności w zakresie dotyczącym ceny produktów, warunków promocji oraz listy towarów objętych promocją. Zmiany w treści oferty mogą być również spowodowane zmianą opakowań poszczególnych produktów.
Ilość towarów objętych promocją jest ograniczona, zaś realizacja zamówień na towary w ofercie promocyjnej nastąpi zgodnie z kolejnością złożonych zamówień aż do wyczerpania zapasów. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy sprzedaży produktu promocyjnego w przypadku wyczerpania asortymentu objętego promocją, o czym Zamawiający zostanie niezwłocznie powiadomiony telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.
Sprzedaż towaru dokumentowana jest paragonem fiskalnym, a na wyraźne życzenie klienta może zostać wystawiona faktura VAT.
Produkty widniejące na fotografiach zmieszczonych na stronie internetowej  HYPERLINK "http://www.danmed.pl" www.danmed.pl mogą wizualnie różnić się od ostatecznie sprzedanych dla klienta ze względu wprowadzane przez producenta zmiany szat graficznych opakowań lub ich wielkości/pojemności.   
Sklep zastrzega, że wszystkie opisy produktów i zdjęcia zamieszone na stronie internetowej  HYPERLINK "http://www.danmed.pl" www.danmed.pl służą jedynie celom informacyjnym i mogą różnić się od opisów podawanych przez producenta.
Wszystkie widniejące na stronie internetowej  HYPERLINK "http://www.danmed.pl" www.danmed.pl nazwy produktów, znaki towarowe i elementy graficzne są własnością odpowiednich firm i instytucji i podlegają ochronie przewidzianej w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 

3. ZAMÓWIENIA

Klient składa zamówienia po zarejestrowaniu się w Sklepie z wykorzystaniem formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej  HYPERLINK "http://www.danmed.pl" www.danmed.pl. Proces rejestracji polega na udostępnieniu prawdziwych danych: imienia i nazwiska, danych adresowych, w tym adresu email oraz numeru telefonu i numeru NIP do faktury VAT oraz akceptacji Regulaminu.
Brak którejkolwiek z w/w informacji może spowodować odmowę realizacji zamówienia. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek podania nieprawdziwych lub niepełnych danych wymaganych przy rejestracji. Ponadto Sklep zastrzega sobie prawdo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku gdy podane w toku rejestracji dane są niepełne lub nieprawdziwe.
Sklep ma prawo dokonywać dodatkowej weryfikacji każdego złożonego zamówienia, w ciągu 24 godzin od momentu jego złożenia, w tym poprzez kontakt telefoniczny z klientem.
Zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę we wszystkie dni w roku, z wyjątkiem okresów przerw związanych z konserwacją lub aktualizacją oprogramowania. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za awarie systemu powstałe poza jego siedzibą. Ponadto Sklep zastrzega sobie możliwość ograniczenia korzystania z oferowanych usług.
Wszelkie informacje dotyczące dostępności produktów, szczegółów zamówienia i jego realizacji udzielane są, po otrzymaniu pytania klienta, za pośrednictwem adresu e-mail  HYPERLINK "mailto:zamowienia@danmed.pl" zamowienia@danmed.pl lub pod numerem telefonu ( 58 ) 344 – 96 – 71.
Jakiekolwiek modyfikacje treści zamówienia bądź ustalanie szczególnych warunków jego realizacji możliwe są za pośrednictwem adresu e-mail  HYPERLINK "mailto:zamowienia@danmed.pl" zamowienia@danmed.pl lub pod numerem telefonu ( 58 ) 344 – 96 – 71.
Anulowanie lub rezygnacja z zamówienia możliwe są wyłącznie przed wysyłką towaru i może być wykonane za pośrednictwem adresu e-mail  HYPERLINK "mailto:zamowienia@danmed.pl" zamowienia@danmed.pl lub pod numerem telefonu ( 58 ) 344 – 96 – 71. Nie ogranicza to prawa klienta do odstąpienia od umowy po jej zawarciu na warunkach określonych w pkt. VI Regulaminu.

4. CENY

Wszystkie ceny towarów oferowanych w Sklepie są  cenami w złotych polskich zawierającymi wszystkie wymagane przepisami prawa opłaty i podatki, w tym w szczególności podatek od towarów i usług (VAT) w stawce obowiązującej w dniu złożenia zamówienia. Wszystkie zmiany wysokości stawek podatków wpływają automatycznie na zmianę ceny towarów – w takim przypadku Sklep zawiadomi klienta najpóźniej w chwili potwierdzenia zamówienia.
Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen w każdym momencie i niezwłocznego uwzględniania tych zmian w aktualnej ofercie. Klient związany jest ceną towaru obowiązującą w chwili złożenia zamówienia.

5. ZAPŁATA

Cena powinna być zapłacona w całości, w zależności od wybranego przez Klienta sposobu płatności, w dacie potwierdzenia zamówienia przez Sklep lub w dniu odbioru towaru.
Formami płatności akceptowanymi przez Sklep są trzy formy:

płatność kartami płatniczymi i przelewami internetowymi realizowanymi z pośrednictwem portalu  HYPERLINK "http://www.danmed.pl" www.danmed.pl. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay; płatność gotówką przy odbiorze – płatność gotówkowa przy dostawie zamówionego towaru na Poczcie lub Kurierowi, a także przy osobistym odbiorze w siedzibie Sklepu;  
płatność przelewem tradycyjnym – bezpośrednio na rachunek bankowy Sklepu (ta forma płatności nie dotyczy zamówień odbieranych osobiście w siedzibie Sklepu):

Pomorskie Centrum Promocji Zdrowia „DANMED”
ul. Jaśkowa Dolina 8/1, 80 – 252 Gdańsk

nr konta
49 1140 2017 0000 4802 0320 0862
SWIFT: BREX PL PW MUL
W przypadku dokonywania wpłat na rachunek bankowy w tytule przelewu Klient zobowiązany jest podać numer zamówienia celem umożliwiania jednoznacznej identyfikacji wpłacającego.


Wysyłka towaru

Towar wysyłany jest do Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia akceptacji i weryfikacji zamówienia przez Sklep, w sposób, który Klient samodzielnie określi    w chwili składania zamówienia.
Towar wysyłany jest, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w zależności od wyboru Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej i firmy kurierskiej DPD, co gwarantuje bezpośrednią dostawę pod wskazany przez klienta adres.  
Koszty przesyłki wynoszą:
za pośrednictwem Poczty Polskiej – 19, 00 zł – przesyłka, paczka priorytetowa do 3 kg. Do kosztów przesyłki płatnej przy odbiorze należy doliczyć 4,00 zł.
za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD – koszt minimalny 19, 00 zł (do większości dużych miast w Polsce; koszt całkowity zależny od miejscowości dostawy; szczegóły na  HYPERLINK "http://www.dpd.com.pl" www.dpd.com.pl. Do kosztów przesyłki płatnej przy odbiorze należy doliczyć 5,00 zł.
Powyższe kwoty dotyczą przesyłek o wadze do 3 kg – Poczta Polska i 30 kg – kurier DPD dostarczanych na terenie Polski. W przypadku zamówień większych ilości ciężkich produktów lub przesyłek zagranicznych należy skontaktować się ze Sklepem – mailowo lub telefonicznie – celem ustalenia dokładnych kosztów przesyłki.
W przypadku wysyłki na terenie Unii Europejskiej pobierana jest opłata za dostawę zgodna                            z cennikiem Poczty Polskiej ( przy uwzględnieniu wagi przesyłki do 2 kg ). Opłata za takie zamówienie i przesyłkę musi zostać dokonana przelewem lub kartą kredytową w trakcie składania zamówienia. Nie ma możliwości realizacji takiej przesyłki „za pobraniem”. W przypadku gdy waga przesyłki przekroczy 2 kg, do ceny towaru zostanie doliczona kwota stanowiąca równowartość kosztów wysyłki o czym Zamawiający zostanie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną.  
Możliwy jest również osobisty odbiór zamówionego towaru w siedzibie Sklepu przy ul. Jaśkowa Dolina 8/1 w Gdańsku po wcześniejszym ustaleniu dnia i godziny odbioru. W takim przypadku płatności za towar można dokonywać tylko gotówką bezpośrednio przy odbiorze lub drogą elektroniczną – przelewem elektronicznym poprzez Internet (przelew tradycyjny nie jest w takim przypadku honorowany).  
Sklep poinformuje Klienta o aktualnym statusie zamówienia. Termin dostawy towaru wynosi od 48 godzin do 4 dni roboczych liczonych od dnia wysyłki ze Sklepu. W okresach przedświątecznych lub przed dniami ustawowo wolnymi od pracy (m. in. Wielkanoc, Boże Narodzenie, Nowy Rok, 1 i 3 Maja, Boże Ciało) czas dostarczenia przesyłki może ulec przedłużeniu z przyczyn niezależnych od Sklepu.
Koszty przesyłki towaru obciążają w całości Klienta i są każdorazowo doliczane do ceny towaru po przyjęciu złożonego przez Klienta zamówienia.
Sklep zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia częściowo lub w całości w przypadku, gdy zamówiony towar nie będzie dostępny z przyczyn niezależnych od Sklepu. Kupujący zostanie o tym powiadomiony niezwłocznie po powstaniu w/w przyczyny drogą mailową lub telefoniczną.  
Sklep zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia częściowo lub w całości w przypadku wstrzymania lub wycofania poszczególnych suplementów diety z obrotu przez właściwe instytucje. Kupujący zostanie o tym powiadomiony niezwłocznie po powstaniu w/w przyczyny drogą mailową lub telefoniczną.  

 

6. ZWROTY TOWARU, ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz.  827) Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru zawartej ze Sklepem bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki z towarem. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.
W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli zaś Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sklep przyjął jego ofertę i potwierdził zamówienie, oferta przestaje wiązać.
W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy klient nie ponosi kosztów związanych z realizacją umowy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów dostarczenia przesyłki              w inny, niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy, chyba że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów oraz zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.  
Wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od zawartej umowy Klient zobowiązany jest odesłać do Sklepu towar w stanie niezmienionym, dowód zakupu (paragon fiskalny lub fakturę VAT) oraz dołączyć informację o sposobie zwrotu zapłaconej ceny: na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.
Klient zobowiązany jest dokonać zwrotu towaru na rzecz Sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy
Po otrzymaniu w/w oświadczenia wraz z towarem Sklep zwróci wszystkie dokonane przez klienta płatności, w tym równowartość zapłaconej za towar ceny oraz kosztów dostarczenia rzeczy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia.
Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili otrzymania rzeczy sprzedanej z powrotem lub dostarczenia przez klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
W przypadkach innych niż opisane w ust. 1 zwroty towaru będą przyjmowane tylko i wyłącznie na warunkach określonych w postępowaniu reklamacyjnym.

 

7. REKLAMACJE

W chwili odbioru przesyłki Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy nie jest ona uszkodzona, czy nie nosi śladów otwierania oraz czy przesłany towar nie uległ uszkodzeniu w czasie transportu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uchybień w stanie przesyłki należy sporządzić w obecności kuriera stosowny protokół – co jest niezbędnym warunkiem rozpatrzenia reklamacji, oraz niezwłocznie poinformować Sklep o zaistniałej sytuacji.  
W przypadku stwierdzenia w przesyłce innych nieprawidłowości ( wada zawiniona przez producenta, brak całości lub części zamówionego towaru, wysłanie niezamówionego towaru ) należy niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem.
Złożona przez klienta reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sklep zwrotu towaru. O sposobie rozpoznania reklamacji klient zostanie niezwłocznie powiadomiony.  
Do reklamowanego produktu klient zobowiązany jest dołączyć oryginał otrzymanego wraz  z towarem paragonu fiskalnego lub faktury VAT, które zostaną w odpowiedni sposób skorygowane. W razie niedostarczenia tych dokumentów reklamacje nie będzie rozpatrywana.
W przypadku uwzględnienia złożonej reklamacji, po ustaleniu z Zamawiającym, Sklep dokona powtórnej wysyłki towaru wolnego od wad lub zwróci zapłaconą cenę za towar wraz z kosztami wysyłki w wysokości poniesionej przez Klienta. Koszty ponownej wysyłki towaru w takim przypadku ponosi w całości Sklep.
Wszelkie reklamacje powinny być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:  HYPERLINK "mailto:ewa.michalik@danmed.pl" ewa.michalik@danmed.pl.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W zakresie niezbędnym do korzystania z usług Sklep wymaga podania w szczególności następujących Danych Osobowych: imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, numeru NIP.
Administrator przetwarza Dane Osobowe jedynie w celu sprzedaży towaru, w celu marketingu swoich usług i produktów oraz innych prawnie usprawiedliwionych celach.
Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Klienta oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Sklep do przetwarzania danych osobowych.
Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego Danych Osobowych następuje przez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu w trakcie procedury rejestracyjnej mającej na celu umożliwienie skorzystania ze Sklepu. Klient może w każdej chwili odwołać zgodę.
Sklep może przekazać lub udostępnić Dane Osobowe Klienta osobom trzecim tylko i wyłącznie w przypadku gdy: Klient wyrazi na to zgodę lub będzie to uzasadnione przepisami prawa.  
Klient ma prawo dostępu do treści Danych Osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji. W przypadku zmiany Danych Osobowych, Klient powinien zadbać o ich uaktualnienie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie  HYPERLINK "http://www.danmed.pl" www.danmed.pl dla wszystkich potencjalnych Klientów.
Sklep może dokonywać zmian Regulaminu w każdym czasie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie i wiążą Klientów z dniem publikacji ich na wskazanej powyżej stronie www.
Do oceny skutków prawnych postanowień niniejszego Regulaminu oraz w sprawach w nim nieuregulowanych zastosowanie mają tylko i wyłącznie przepisy prawa Rzeczpospolitej Polskiej, w tym w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 202 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), ustawy o prawach konsumenta, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, a wszelkie kwestie związane z umowami zawieranymi przez Sklep z klientami podlegają prawu polskiemu oraz jurysdykcji sądów polskich.
Wszelkie ewentualne spory powstałe w związku z umowami sprzedaży zawieranymi przez Sklep będą rozstrzygane przez sądy powszechne w Gdańsku.
W przypadku, gdyby treść niniejszego Regulaminu została przetłumaczona na języki inne niż język polski, wszelkie wątpliwości interpretacyjne bądź semantyczne będą rozstrzygane według reguł obowiązujących w języku polskim zaś za autentyczną i wiążącą uznana będzie tylko i wyłącznie wersja w języku polskim.


 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.  

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 

Załącznik nr 2 do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 ................................................................................................– Adresat
[w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy,
pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]


Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………

Data zawarcia umowy(*)/odbioru rzeczy (*)

 

- imię i nazwisko klienta;
- adres klienta;
- podpis klienta jeśli formularz przesyłany jest w wersji papierowej;
- miejscowość i data sporządzenia oświadczenia


 

  Regulamin do pobrania PDF  

 

POMORSKIE CENTRUM PROMOCJI ZDROWIA DANMED ul. Jaśkowa Dolina 8/1, 80-252 Gdańsk PCPZ DANMED WYŁACZNY DYSTRYBUTOR PREPARATÓW
KONTAKT TELEFONICZNYtel. 58 344-96-71 | fax. 58 341-96-16 COPYRIGHT © DANMED. ALL RIGHTS RESERVED. DESIGNED BY COM.UP