Facebook Pixel Code

informacje o plikach cookie

Koszyk
Koszyk jest pusty

REGULAMIN Sklepu Internetowego

Pomorskiego Centrum Promocji Zdrowia DANMEDREGULAMIN Sklepu Internetowego Pomorskiego Centrum Promocji Zdrowia DANMED obowiązujący do 25.XII.2014 -   kliknij aby pobrać stary regulami sklepuIInformacje ogólne
 1. Sprzedaż produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zwanego dalej „Sklepem” odbywa się w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez Zuzanę Raźniewską pod nazwą Pomorskie Centrum Promocji Zdrowia „DANMED” Zuzana Raźniewska w Gdańsku (80 – 252) przy ul. Jaśkowa Dolina 8/1, NIP 957 – 054 – 67 – 17, REGON 192968600.   

 2. Sklep prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej www.danmed.pl.

 3. Każdy klient, rejestrując się jako użytkownik Sklepu i dokonując zamówienia towaru oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, akceptuje zawarte w nim postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

 4. Sklep umożliwia Klientowi kontakt:
 1. pod adresem: Pomorskie Centrum Promocji Zdrowia „DANMED” Zuzana Raźniewska w Gdańsku (80 – 252) przy ul. Jaśkowa Dolina 8/1

 2. pod numerem telefonu: (58) 344 – 96 – 71

 3. pod adresem e-mail: danmed@danmed.pl II.Oferta
 1. Za pośrednictwem Sklepu odbywa się sprzedaż towarów, m.in. suplementów diety dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Aktualna oferta towarów znajduje się na stronie internetowej Sklepu  www.danmed.pl,

 3. Sklep zastrzega, że niektóre produkty, pomimo, że występują na stronie www.danmed.pl, mogą być chwilowo niedostępne z uwagi na brak ich dostępności u producenta. O takiej sytuacji klient zostanie powiadomiony drogą elektroniczną niezwłocznie po złożeniu zapytania o dostępność produktu lub złożeniu zamówienia.

 4. Ceny poszczególnych produktów podane na stronie internetowej www.danmed.pl zawierają podatek VAT i wyrażone są  w polskich złotych.  Cena nie zawiera kosztu dostawy produktu do Klienta, o ile nie jest to wyraźnie zaznaczone przy produkcie.

 5. Ceny produktów podane na stronie www.danmed.pl obowiązują w chwili złożenia zamówienia.

 6. Zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu nakłada na Klienta obowiązek zapłaty ceny oraz kosztów dostawy towaru, o czym Klient zostanie dodatkowo poinformowany o całkowitej wartości zamówienia przed złożeniem zamówienia na produkty.

 7. Sklep zastrzega sobie możliwość dokonania w każdym czasie zmiany treści oferty,                              w szczególności w zakresie dotyczącym ceny produktów, warunków promocji oraz listy towarów objętych promocją. Zmiany w treści oferty mogą być również spowodowane zmianą opakowań poszczególnych produktów.

 8. Ilość towarów objętych promocją jest ograniczona, zaś realizacja zamówień na towary                    w ofercie promocyjnej nastąpi zgodnie z kolejnością złożonych zamówień aż do wyczerpania zapasów. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy sprzedaży produktu promocyjnego                          w przypadku wyczerpania asortymentu objętego promocją, o czym Zamawiający zostanie niezwłocznie powiadomiony telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej                  e-mail.

 9. Sprzedaż towaru dokumentowana jest paragonem fiskalnym, a na wyraźne życzenie klienta może zostać wystawiona faktura VAT.

 10. Produkty widniejące na fotografiach zmieszczonych na stronie internetowej www.danmed.pl mogą wizualnie różnić się od ostatecznie sprzedanych dla klienta ze względu na wprowadzane przez producenta zmiany szat graficznych opakowań lub ich wielkości/pojemności.   

 11. Sklep zastrzega, że wszystkie opisy produktów i zdjęcia zamieszone na stronie internetowej www.danmed.pl służą jedynie celom informacyjnym i mogą różnić się od opisów podawanych przez producenta.

 12. Wszystkie widniejące na stronie internetowej www.danmed.pl nazwy produktów, znaki towarowe i elementy graficzne są własnością odpowiednich firm i instytucji i podlegają ochronie przewidzianej w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.III.

Zamówienia
 1. W celu złożenia zamówienia Klient  zobowiązany jest do  zarejestrowania się w Sklepie z wykorzystaniem formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej www.danmed.pl. Proces rejestracji polega na podaniu przez Klienta wszystkich wymaganych danych, w tym w szczególności imienia i nazwiska, danych adresowych, adresu email oraz numeru telefonu. Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę VAT, podczas procesu rejestracji zobowiązany jest do podania wszelkich niezbędnych informacji, w tym numeru NIP do faktury VAT.

 2. Brak którejkolwiek z w/w informacji może spowodować odmowę realizacji zamówienia. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek podania nieprawdziwych lub niepełnych danych wymaganych przy rejestracji. Ponadto Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku gdy podane w toku rejestracji dane są niepełne lub nieprawdziwe.

 3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail o przyjęciu zamówienia przez Sklep. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail o przyjęciu zamówienia między stronami zostaje zawarta umowa sprzedaży chyba, że Sklep przeprowadzi dodatkową weryfikację.

 4. Sklep ma prawo dokonywać dodatkowej weryfikacji każdego złożonego zamówienia, w ciągu 24 godzin od momentu jego złożenia, w tym poprzez kontakt telefoniczny z klientem. Potwierdzenie zamówienia przez Sklep jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży między Sklepem a Klientem.

 5. Zamówienia mogą być składane przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.

 6.  Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia prac związanych z konserwacją systemu lub  aktualizacją oprogramowania mogących powodować przerwy bądź utrudnienia w jego funkcjonowaniu. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za awarie systemu w ramach którego funkcjonuje.  Sklep zastrzega sobie również możliwość ograniczenia korzystania z oferowanych usług.

 7. Wszelkie informacje dotyczące dostępności produktów, szczegółów zamówienia i jego realizacji udzielane są, po otrzymaniu pytania klienta, za pośrednictwem adresu e-mail zamowienia@danmed.pl lub pod numerem telefonu ( 58 ) 344 – 96 – 71.

 8. Jakiekolwiek modyfikacje treści zamówienia bądź ustalanie szczególnych warunków jego realizacji możliwe są za pośrednictwem adresu e-mail zamowienia@danmed.pl lub pod numerem telefonu ( 58 ) 344 – 96 – 71.

 9. Anulowanie lub rezygnacja z zamówienia możliwe są wyłącznie przed wysyłką towaru i może być wykonane za pośrednictwem adresu e-mail zamowienia@danmed.pl lub pod numerem telefonu ( 58 ) 344 – 96 – 71. Nie ogranicza to prawa klienta do odstąpienia od umowy po jej zawarciu na warunkach określonych w pkt. VI Regulaminu.  IV.

Ceny
 1. Wszystkie ceny towarów oferowanych w Sklepie są  cenami w złotych polskich zawierającymi wszystkie wymagane przepisami prawa opłaty i podatki, w tym w szczególności podatek od towarów i usług (VAT) w stawce obowiązującej w dniu złożenia zamówienia. Wszystkie zmiany wysokości stawek podatków wpływają automatycznie na zmianę ceny towarów – w takim przypadku Sklep zawiadomi klienta najpóźniej w chwili potwierdzenia zamówienia.

 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen w każdym momencie i niezwłocznego uwzględniania tych zmian w aktualnej ofercie. Klient związany jest ceną towaru obowiązującą w chwili złożenia zamówienia.

 3. Przy składaniu zamówienia Sklep aktywuje rabat, którego wysokość zależna jest od wartości całości zamówienia Klienta (bez ewentualnych kosztów wysyłki), w ten sposób, że:  

  1. przy zamówieniu powyżej 900,00 PLN Klient otrzymuje darmową przesyłkę,

  2. przy zamówieniu powyżej 1.200,00 PLN Klient otrzymuje darmową przesyłkę oraz 3% rabatu

  3. przy zamówieniu powyżej 1.700,00 PLN Klient otrzymuje darmową przesyłkę oraz 6% rabatu

  4. przy zamówieniu powyżej 2.200,00 PLN Klient otrzymuje darmową przesyłkę oraz 9% rabatu

V. Zapłata
 1. W zależności od wybranego przy składaniu zamówienia sposobu płatności, Klient zobowiązany jest do zapłaty całości ceny w dacie potwierdzenia zamówienia przez Sklep lub w dniu odbioru towaru.

 2. Formami płatności akceptowanymi przez Sklep są trzy formy:
 1. płatność kartami płatniczymi i przelewami internetowymi realizowanymi z pośrednictwem portalu www.danmed.pl. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay;

 2. płatność gotówką przy odbiorze – płatność gotówkowa przy dostawie zamówionego towaru na Poczcie lub Kurierowi, a także przy osobistym odbiorze w siedzibie Sklepu;  

 3. płatność przelewem tradycyjnym – bezpośrednio na rachunek bankowy Sklepu (ta forma płatności nie dotyczy zamówień odbieranych osobiście w siedzibie Sklepu):Pomorskie Centrum Promocji Zdrowia„DANMED”ul. Jaśkowa Dolina 8/1, 80 – 252 Gdańsk nr konta49 1140 2017 0000 4802 0320 0862SWIFT: BREX PL PW MUL 
 1. W przypadku dokonywania wpłat na rachunek bankowy Sklepu w tytule przelewu Klient zobowiązany jest podać numer zamówienia celem umożliwiania jednoznacznej identyfikacji wpłacającego.V.Wysyłka towaru
 1. Towar wysyłany jest do Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia akceptacji i weryfikacji zamówienia przez Sklep, w sposób, który Klient samodzielnie określi w chwili składania zamówienia.

 2. W zależności od wyboru przez Klienta, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dostawa towaru może zostać zrealizowana za pośrednictwem Poczty Polskiej lub za pośrednictwem firmy kurierskiej. 

 3. Koszty przesyłki wynoszą:
 1. za pośrednictwem Poczty Polskiej –   19, 00 zł – przesyłka, paczka priorytetowa do 3 kg. Do kosztów przesyłki płatnej przy odbiorze należy doliczyć 5,00 zł.  

 2. za pośrednictwem firmy kurierskiej – koszt minimalny 19, 00 zł (do większości dużych miast w Polsce; koszt całkowity zależny od miejscowości dostawy; aktualny cennik znajduje się na stronie  https://gls-group.com/PL/pl/home. Do kosztów przesyłki płatnej przy odbiorze należy doliczyć 5,00 zł.Powyższe kwoty dotyczą przesyłek o wadze do 3 kg – Poczta Polska i  10 kg dostarczanych na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej. Jeżeli za pośrednictwem firmy kurierskiej doręczane są przesyłki o wadze powyżej 10 kg to koszt przesyłki wynosi 25,00 zł. Przy czym Sklep zastrzega, iż wysokość w/w kosztów przesyłki może ulec zmianie.  W przypadku zamówień większych ilości ciężkich produktów lub przesyłek zagranicznych należy skontaktować się ze Sklepem – mailowo lub telefonicznie – celem ustalenia dokładnych kosztów przesyłki.W przypadku wysyłki na terenie Unii Europejskiej pobierana jest opłata za dostawę zgodna  z cennikiem Poczty Polskiej ( przy uwzględnieniu wagi przesyłki do 2 kg ). Opłata za takie zamówienie i przesyłkę musi zostać dokonana przelewem lub kartą płatniczą w trakcie składania zamówienia. Nie ma możliwości realizacji takiej przesyłki „za pobraniem”. W przypadku gdy waga przesyłki przekroczy 2 kg, do ceny towaru zostanie doliczona kwota stanowiąca równowartość kosztów wysyłki o czym Zamawiający zostanie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną. 
 1. Możliwy jest również osobisty odbiór zamówionego towaru w siedzibie Sklepu przy ul. Jaśkowa Dolina 8/1 w Gdańsku po wcześniejszym ustaleniu dnia i godziny odbioru. W takim przypadku płatności za towar można dokonywać tylko gotówką bezpośrednio przy odbiorze lub drogą elektroniczną – przelewem elektronicznym poprzez Internet (przelew tradycyjny nie jest w takim przypadku honorowany). 

 2. Sklep poinformuje Klienta o aktualnym statusie zamówienia. Termin dostawy towaru wynosi od 48 godzin do 4 dni roboczych liczonych od dnia wysyłki ze Sklepu. W okresach przedświątecznych lub przed dniami ustawowo wolnymi od pracy (m. in. Wielkanoc, Boże Narodzenie, Nowy Rok, 1 i 3 Maja, Boże Ciało) czas dostarczenia przesyłki może ulec przedłużeniu z przyczyn niezależnych od Sklepu.

 3. Koszty przesyłki towaru obciążają w całości Klienta i są każdorazowo doliczane do ceny towaru po przyjęciu złożonego przez Klienta zamówienia.

 4. Sklep zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia częściowo lub w całości                    w przypadku, gdy zamówiony towar nie będzie dostępny z przyczyn niezależnych od Sklepu. Klient zostanie o tym powiadomiony niezwłocznie po powstaniu w/w przyczyny drogą mailową lub telefoniczną. 

 5. Sklep zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia częściowo lub w całości                     w przypadku wstrzymania lub wycofania poszczególnych suplementów diety z obrotu przez właściwe instytucje. Klient zostanie o tym powiadomiony niezwłocznie po powstaniu w/w przyczyny drogą mailową lub telefoniczną.  VI.Zwroty towaru, odstąpienie od umowy
 1.  Klientom będącym konsumentami w rozumieniu art. 22 1 k.c. a także podmiotom określonym w art. 7aa ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (zwanych dalej łącznie: Konsument), którzy zawarli umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa mogą w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa.  

 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu. Bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta, w przypadku umowy która obejmuje wiele towarów, które są dostarczone osobno, partiami lub w częściach – od dnia objęcia w posiadanie przez Konsumenta ostatniego towaru, jego partii lub części. 

 3. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli zaś Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sklep przyjął jego ofertę i potwierdził zamówienie, oferta przestaje wiązać.

 4. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sklep w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.  Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów, chyba że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów oraz obowiązku zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. 

 5. Wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od zawartej umowy Konsument zobowiązany jest odesłać do Sklepu towar w stanie niezmienionym, dowód zakupu (paragon fiskalny lub fakturę VAT) oraz dołączyć informację o sposobie zwrotu zapłaconej ceny: na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.

 6. Konsument zobowiązany jest dokonać zwrotu towaru na rzecz Sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

 7. Jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech                                     i funkcjonowania rzeczy.

 9. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 10. W przypadkach innych niż opisane w ust. 1 zwroty towaru będą przyjmowane tylko  i wyłącznie na warunkach określonych w postępowaniu reklamacyjnym. VII.Reklamacje
 1. W razie stwierdzenia wady fizycznej lub prawnej towaru kupionego przez Konsumenta do dnia 31 grudnia 2022 roku zakres odpowiedzialności Sklepu regulują przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2022 roku, tj. reklamacja towaru na podstawie rękojmi.

 2. W razie stwierdzenia niezgodności towaru kupionego od dnia 01 stycznia 2023 roku zakres odpowiedzialności Sklepu regulują przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta, tj. reklamacja towaru na podstawie niezgodności z umową.

 3. W chwili odbioru przesyłki Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy nie jest ona uszkodzona, czy nie nosi śladów otwierania oraz czy przesłany towar nie uległ uszkodzeniu w czasie transportu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uchybień w stanie przesyłki należy sporządzić w obecności kuriera stosowny protokół – co jest niezbędnym warunkiem rozpatrzenia reklamacji, oraz niezwłocznie poinformować Sklep o zaistniałej sytuacji.  

 4. W przypadku stwierdzenia w przesyłce innych nieprawidłowości (wada zawiniona przez producenta, brak całości lub części zamówionego towaru, wysłanie niezamówionego              towaru) należy niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem.

 5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, klienci będącymi konsumentami w rozumieniu art. 22 1 k.c. a także podmioty określone w art. 7aa ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (zwani dalej łącznie: Konsument) mogą żądać jego naprawy lub wymiany. Złożona przez Konsumenta reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania przez Sklep. O sposobie rozpoznania reklamacji Konsument zostanie niezwłocznie powiadomiony. 

 6. Jeżeli doprowadzenie towaru do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwy albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sklepu, Sklep może wymieć towar gdy Konsument żądał naprawy lub naprawić Produkt, gdy Klient żądał wymiany.Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sklepu, Sklep może odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 1. Sklep dokonuje naprawy lub wymiany towaru w rozsądnym czasie od chwili w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności towaru z umową i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył.

 2. Wraz z reklamacją Konsument zobowiązany jest do udostępnienia Sklepowi reklamowanego towaru oraz dołączenia oryginału otrzymanego paragonu fiskalnego lub faktury VAT, które zostaną w odpowiedni sposób skorygowane.  Sklep odbiera od konsumenta towar na swój koszt.

 3. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
 1. Sklep odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z ust. 6 powyżej,

 2. Sklep nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z ust. 7, ust. 8 powyżej,

 3. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sklep próbował doprowadzić towar do zgodności z umową,

 4. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych powyżej,

 5. z oświadczenia Sklepu lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta
 1.  Obniżona cena pozostanie w takiej proporcji do ceny towaru wynikającej z Umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.

 2. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny.

 3. Sklep zwraca cenę przy użyciu takiego samego sposoby zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 4. Sklep ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia Konsumentowi i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia jest dłuższy.

 5. Wszelkie reklamacje powinny być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: danmed@danmed.pl. VII.Ochrona Danych Osobowych
 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Zuzana Raźniewska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Pomorskie Centrum Promocji Zdrowia „DANMED” Zuzana Raźniewska w Gdańsku (80 – 252) przy ul. Jaśkowa Dolina 8/1, NIP 957 – 054 – 67 – 17, REGON 192968600.  

 2. Sklep przetwarza Dane Osobowe na podstawie zgody wyrażanej przez Klienta oraz                             w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Sklep do przetwarzania danych osobowych.

 3. Administrator przetwarza Dane osobowe podczas procesu rejestracji, w wyniku przeglądania przez Klienta adresu strony internetowej www.danmed.pl w celu realizacji umowy sprzedaży zawartej z Klientem, marketingu swoich usług i produktów oraz innych prawnie usprawiedliwionych celach.

 4. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego Danych Osobowych następuje przez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu w trakcie procedury rejestracyjnej mającej na celu umożliwienie skorzystania ze Sklepu. Klient może w każdej chwili odwołać zgodę.

 5. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Jednakże brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zawarcie umowy.

 6. W zakresie niezbędnym do korzystania z usług Sklep wymaga podania informacji dotyczących Klienta, a w konsekwencji Administrator przetwarza w szczególności następujące Dane Osobowe: dane kontaktowe, tj. imię i nazwisko, adres, numeru telefonu, adres poczty elektronicznej, dane potrzebne do wystawienia faktury VAT, tj. m.in numer NIP, a także dane dotyczące zamówień w Sklepie.  

 7. Klient ma prawo dostępu do treści Danych Osobowych oraz do ich sprostowania, aktualizacji, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania i żądania ich usunięcia. W przypadku zmiany Danych Osobowych, Klient powinien zadbać o ich uaktualnienie. Klient uprawniony jest także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 8. Sklep może przekazać lub udostępnić Dane Osobowe Klienta osobom trzecim tylko                             i wyłącznie w przypadku gdy: Klient wyrazi na to zgodę lub będzie to uzasadnione przepisami prawa.  

 9. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez czas konieczny do wykonania umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sklepem a Klientem, a także przez czas niezbędny do podjęcia przez Sklep działań związanych z marketingiem swoich usług i produktów.  Po upływie tego okresu Administrator przechowuje niektóre Dane Osobowe, w tym imię i nazwisko Klienta na czas przysługujących mu zgodnie z przepisami prawa roszczeń w stosunku do Sklepu, w szczególności związanych z reklamacją. 

 10. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że  doszło do naruszenia przetwarzania Jego Danych Osobowych  na podstawie RODO. XI.Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.danmed.pl dla wszystkich potencjalnych Klientów.

 2. Sklep może dokonywać zmian Regulaminu w każdym czasie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie i wiążą Klientów z dniem ich publikacji na wskazanej powyżej stronie www.

 3. Do oceny skutków prawnych postanowień niniejszego Regulaminu oraz w sprawach w nim nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego , w tym w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.  

 4. Konsumenci uprawnieni są do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Mogą oni uzyskać m.in. bezpłatną pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 5. Prawem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów pomiędzy Sklepem a Klientem jest prawo polskie.

 6. Sądy polskie są właściwe do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem.

 7. Wszelkie ewentualne spory powstałe w związku z umowami sprzedaży zawieranymi przez Sklep z Klientem, który nie jest Konsumentem będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Sklepu.

 8. W przypadku, gdyby treść niniejszego Regulaminu została przetłumaczona na języki inne niż język polski, wszelkie wątpliwości interpretacyjne bądź semantyczne będą rozstrzygane według reguł obowiązujących w języku polskim zaś za autentyczną i wiążącą uznana będzie tylko i wyłącznie wersja w języku polskim.                                               Załącznik nr 1 do Regulaminu WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)   miejscowość, data sporządzenia oświadczenia Klient:- imię i nazwisko klienta;- adres klienta;- e- mail- tel. kontaktowySz. P.Zuzana Raźniewskaprowadząca działalność gospodarczą pod nazwąPomorskie Centrum Promocji Zdrowia”DANMED” Zuzana Raźniewskaul. Jaśkowa Dolina 8/1, 80-252 GdańskNIP: 9570546717  Oświadczenie o odstąpieniu o umowy Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ……………… Data zawarcia umowy(*)/odbioru rzeczy (*)                 Sposób zwrotu płatności: - podpis klienta jeśli formularz przesyłany jest w wersji papierowej;           Załącznik nr 2 do RegulaminuPolityka Prywatności – pliki ,,cookies”W celu prawidłowego działania strony internetowej www.danmed.pl niezbędne jest umieszczenie na niej plików, tzw. ,,cookies”, które przesyłają dane pomiędzy stroną internetową a przeglądarką przy wykorzystaniu adresu IP.  Przy czym nie zawierają one żadnych danych osobowych i innych poufnych informacji, lecz pozwalają na dostosowanie przez Sklep treści strony internetowej tak aby odpowiadała ona indywidualnym potrzebom Klientów. Używane są one przede wszystkim do zapamiętania m.in. danych logowania klienta, a także przystosowania wyglądu strony (np. kolor, rozmiar tekstu).Sklep wykorzystuje pliki ,,cookies” także w celu analizy aktywności Klientów oraz w celach statystycznych. Dzięki nim Sklep ma również możliwość obserwacji w jaki sposób Klienci użytkują stronę internetową. Klient korzystając ze strony internetowej Sklepu wyraża zgodę na wykorzystywanie plików ,,cookies”. Przy czym w każdym momencie ma on możliwość zmiany ustawień w przeglądarce internetowej zaznaczając stosowną opcję odrzucania plików cookies bądź skonfigurowania ich wedle potrzeb Klienta. Jednakże, należy mieć na uwadze, że brak wyrażenia zgody może powodować błędne działanie strony internetowej. Na stronie internetowej www.danmed.pl Sklep stosuje dwa rodzaje plików ,, cookies”: 
 1. cookies sesyjne – gromadzone na urządzeniu Klienta przez czas trwania sesji przeglądarki. Po tym czasie informacje są trwale usuwane z pamięci urządzenia. 

 2. cookies trwałe – gromadzone na urządzeniu i pozostają tam do momentu ich usunięcia przez Klienta. Załącznik nr 2  Wzór formularza odstąpienia od umowyZałącznik nr 3  Regulamin w formacie PDF